อิฐและบล็อก

อิฐและบล็อก

บล็อกหญ้าและบล็อกที่เชื่อมต่อกัน

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

อิฐ Slop

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

ขอบหิน

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

ปูด้วยอิฐ

111
222
333
444

บล็อก

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8